Waarom het zo belangrijk is om duurzame inzetbaarheid op je agenda te zetten

Zoals je al in de titel hebt kunnen lezen is duurzame inzetbaarheid erg belangrijk. Als bedrijf zijnde wil je natuurlijk je werknemers een plek bieden waar zij zich niet alleen op hun gemak voelen maar ook waar ze zich kunnen laten ontplooien. Zo moeten je werknemers hun energie en motivatie kwijt kunnen maar dit niet verliezen. Dit kan namelijk leiden tot veel verzuim en ontslag. Daarom is het een goed idee om MTO te implementeren. 

Onderzoek doen naar de tevredenheid onder werknemers

Om een plan te bedenken hoe je de inzetbaarheid van je werknemers kunt vergroten moet er gekeken worden naar de basis, hoe voelen de werknemers zich? Om dit goed in kaart te brengen kun je ervoor kiezen om een medewerker tevredenheidsonderzoek op te zetten. Zo’n onderzoek zorgt ervoor dat je de pijnpunten kunt aanpakken en dat leidt tot betere prestaties en een stuk minder verzuim. Het is namelijk al vaker bewezen dat gemotiveerde en betrokken werknemers een heel stuk beter presteren op de werkvloer, daarnaast zullen zij zelden verzuim nemen. Steeds vaker betrekken bedrijven hun werknemers bij de problemen die zij ondervinden. En dat is zeker geen slecht iets. Transparantie zorgt ervoor dat de werknemers meer begrip hebben voor bepaalde omstandigheden, zij worden gemotiveerd om met het bedrijf mee te denken en te zoeken naar oplossingen. Dit creëert een gevoel van verantwoordelijkheid waardoor de werknemer zich nog meer betrokken voelt bij het bedrijf. Als deze werknemer niet zou komen opdagen dan krijgen zij het gevoel dat ze het team teleurstellen. Daarom zullen zij een stuk harder werken en zich meer inzetten in het bedrijf. 

Aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid

Veel organisaties en bedrijven kijken enkel en alleen naar de werkervaring en het functieprofiel wanneer zij nieuwe werknemers verwelkomen. Hier kan er al een verbeter stap geïmplementeerd worden. Zo kun je als bedrijf of organisatie veel beter kijken naar de kernwaarden die de werknemer heeft en of deze overeenkomen met het bedrijf. Zo begin je al met de neuzen de goede kant op en geeft dit een betere start. 

Dit vind je misschien ook leuk...